TEMA ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. EĞİTİM BURSU YÖNETMELİĞİ

A. Burs için yapılan duyuruya uygun olan adaylar web sitesinden sağlayacakları “TEMA Endüstriyel Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. Burs Başvuru Formu” nu doldurarak şirketimiz  tarafından istenen diğer belgeler ile birlikte posta yoluyla ulaştırırlar.

B. Belgeler 1–15 Ekim tarihleri arasında bize ulaşmış  olmalıdır. Her yıl bu süre dışında yapılan başvurular ile eksik belge gönderenlerin veya durumları yayınlanan Yönetmelik hükümlerine uymayanların baş vuruları  tarafımızdan aksi belirtilmedikçe kabul edilmez. Şirketimiz bunlara cevap vermek zorunda değildir.

C. İlk yıl burs alamayanlar ertesi yıl yeniden başvurabilirler.

Burs Alma Şartları ve İstenen Evraklar

Burs verilmeye öncelikle kız öğrencilerden ve anne ,babasından birisini kaybetmiş öğrencilerden başlanır.

Burs komisyonumuz aday bursiyerden,  üniversite öğrencisi olması, not ortalamasının 2,5 ve üstü olması, sabıka kaydının bulunmaması ve illegal örgütlerle ilişkisinin olmaması koşullarını arar. Sonucu olumlu kabul edilen öğrenciden aşağıdaki evraklar istenir:

A) Yeni Başvuru

- 1 adet fotoğraf

- Nüfus Kâğıdı fotokopisi

- Savcılık Belgesi

- Öğrenci Belgesi

- Okul kimlik kartının arkalı önlü fotokopisi

- Transkript (Üniversiteye yeni kayıt yaptıranlardan aranamaz)

B) Her akademik yıl başlarken,

- Savcılık Belgesi

- Öğrenci Belgesi

- Okul kimlik kartının arkalı önlü fotokopisi

- Transkript

 

Burs Verilmesi ve Süresi ile Başarı Durumu

Burs Verilmesi ve Süresi:

Öğrenciye; öğrencilik halinin devam etmesi ve burs almasına engel bir durumunun olmaması koşuluyla, öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresi (4 yıl) boyunca burs verilir.

 

Başarı Durumunun Bildirilmesi:

 Şirketimizden burs alan öğrenciler, Öğretim Kurumlarından alacakları başarı durum belgelerini her yıl en geç Ekim ayı sonuna kadar tarafımıza ulaştırmakla yükümlüdürler. Belgeleri bu tarihe kadar tamamlanamayan öğrenciler için, komisyonumuzun karar vermiş olduğu fon miktarı aşılmadan yeniden değerlendirme yapılabilir.

Bursun Kesilme Durumları

A)     Başvuru sırasında gerçekdışı beyanda bulunduğunun anlaşılması ile bursu kesilir.

B)      Öğretim kurumunca başarısız olduğu bildirilen öğrencilerin bursu kesilir.

C)      Burs almakta olan öğrenci, öğretim kurumundan ayrıldığında bursu kesilir.

D)     Değişik sebeplerle öğretim kurumlarının disiplin kurullarınca herhangi bir ceza verilmiş olan öğrencilerin bursları kesilir.